Spółka w 2017 r. wyprodukowała 18,4 TWh energii elektrycznej, czyli o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej. [...]
W 2017 r. grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,4 mld zł, wobec 17,6 mld zł rok wcześniej. EBITDA grupy uzyskana w 2017 r. wyniosła ponad 3,5 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 6,2 proc. w porównaniu z wynikiem wypr[...]
Tauron opublikował we wtorek wieczorem, 13 marca, wyniki finansowe za 2017 r. Zysk netto wyniósł 1,4 mld zł, co oznacza 274 proc. wzrost w stosunku do wcześniejszego okresu - wynika z komunikatu spółki. Przychody grupy Tauron wyniosły 17,4 mld zł. Zysk operacyjny EBITDA (przed odliczeniem podatków i oprocentowania zaciągniętych kredytów oraz amortyzacji) zwiększył się o 6,2 proc. - portal gospodar[...]
Przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych oraz wzrost wyniku EBITDA o 6,2 proc., a zysku netto u netto o 274 proc., odnotował Tauron Polska Energia w 2017 roku.[...]
W samym czwartym kwartale Tauron miał 189 mln zł zysku netto, 667 mln zł EBITDA, przy przychodach na poziomie 4.545 mln zł. [...]
Zysk netto grupy Tauron w 2017 roku wyniósł 1mld 383 mln zł wobec 370,1 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 1 mld 388 mln zł.[...]

45

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
loading...