Sejmowa podkomisja ds. noweli specustawy terminalowej rozpoczęła prace nad nowelą mającą usprawnić rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz budowę Baltic Pipe. Podczas posiedzenia połączonych komisji odbyło się pierwsze czytanie propozycji zmian w tzw. ustawie „terminalowej”. Główne założenia zmian przedstawił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. P[...]
Jak zdradził Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski w przyszły piątek odbędzie w duńskiej Kopenhadze się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Energniet.dk, Gaz- Systemem i Komisją Europejską o dofinansowanie z funduszy CEF (Connecting Europe Facility) Gazociągu Polska- Litwa (GIPL) oraz gazociągu Baltic Pipe. W Sejmie odbyło się połączone posiedzenie Kom[...]
W Sejmie odbyło się połączone posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski przedstawił założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych[...]
Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w świnoujskim gazoporcie skierowano do sejmowej podkomisji. W środę na forum połączonych sejmowych komisji: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu.[...]

45

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
loading...