Một số nội dung mới, quan trọng đang được Bộ NN-PTNT nghiên cứu, xin ý kiến góp ý dự thảo dự Luật Trồng trọt. [...]
Ông Nguyễn Văn Tài, trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Hồng - Đồng Tháp cho biết, năm nay là năm đầu tiên huyện bắt đầu khiển khai trồng thí điểm 9 ha lúa mùa ...[...]

35

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
loading...