Nhiều ý kiến cho rằng nên đưa những đối tượng vi phạm giao thông nhiều lần đi lao động, làm sạch môi trường để họ nhớ và không tái phạm. [...]
(Chinhphu.vn) – Ban quản lý dự án khu vực của ông Vũ Ngọc Nam (Điện Biên) làm chủ đầu tư 1 công trình. Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD, trước khi trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, cơ quan của ông đã lựa chọn đơn vị thẩm tra, tiến hành thẩm tra. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an n[...]

35

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
loading...