(Chinhphu.vn) - Bên cạnh Quỹ Hợp tác xã (HTX) Trung ương, cả nước đã có 46 quỹ HTX địa phương có chất lượng tín dụng tương đối tốt. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho quỹ địa phương chưa có nên cần được cơ quan chức năng sớm hoàn thiện để hỗ trợ hiệu quả hơn cho kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo tín hiệu thị trường. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướn[...]
Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được thành lập đã tạo ra một kênh huy động nguồn vốn ngoài ngân sách, là cánh tay đắc lực của địa phương trong việc cho vay và đầu tư, hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng... [...]

45

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
loading...