Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị Triển khai kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2017, định hướng 2018-2020 để đánh giá hình thức đấu thầu tập trun[...]
(Chinhphu.vn) – Trường hợp dự án có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...[...]
Khi tham dự thầu, nhà thầu phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.[...]

45

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
loading...