Có lẽ đây là tin rất vui với những người yêu thích ứng dụng Google Maps, nhưng không đủ điều kiện sở hữu một smartphone cấu hình cao.-Công nghệ thông tin[...]
Hiện tính năng chỉ đường này mới chỉ giới hạn cho một số sân bay và trung tâm thương mại nhằm cạnh tranh với đối thủ Google Maps.[...]

45

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
loading...