Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, kể từ cuối năm 2017 đến 2018, khi cổ phần hóa sẽ siết kẻ hở “chảy máu” đất vàng của các thành viên tập đoàn kinh tế, Tcty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN)…[...]
Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018. Do khuôn khổ bài viết có hạn, ở đây chỉ nêu ra một số điểm liên quan đến điều kiện và đối tượng DNNN thực hiện cổ phần hóa, đối tượng mua cổ phần là nhà đầu tư chiến lược và giá bán cổ phần cho họ. [...]

45

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
loading...