Bên cạnh thị trường truyền thống, hoạt động kinh doanh diễn ra ngày càng nhiều trong môi trường thương mại điện tử. Trong khi đó có vấn đề bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) chưa cao.[...]
ictnews 66% người tiêu dùng mua các sản phẩm bằng hình thức giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam thông qua Facebook, đây là con số thống kê vào năm 2016, con số này tăng từ 44% vào năm 2015.[...]
Đây là số liệu mà bà Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra tại Hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thế giới số do Amcham phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và và Chính phủ Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội mới đây.[...]
Số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, có gần 70% người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử mua các sản phẩm qua Facebook. [...]

45

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
loading...