Cùng với phòng lab trị giá gần 1 tỷ đồng vừa tài trợ cho Đại học Thuỷ lợi, từ năm 2012 đến nay, Samsung đã đầu tư hơn 38 tỷ đồng cùng các nhà trường phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho Việt Nam.[...]
Theo con số từ Samsung, từ năm 2012 tới nay, đơn vị đã đầu tư hơn 38 tỷ đồng để giúp các trường tại Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. [...]

45

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
loading...